നിലാവിന്റെ ലക്കങ്ങൾ പി.ഡി.എഫ്‌ ഫയലായി ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ കമന്റിനോടൊപ്പം ഈ മെയിൽ അഡ്രസ്സ്‌ നൽകുക.

Monday, 31 May 2010

ധനം

ഒരാൾ കണക്കറ്റ ധനം നേടിയാലും വിധി അനുവദിക്കുന്നത്‌ മാത്രമല്ലേ അയാൾക്ക്‌ അനുവദിക്കാൻ പറ്റൂ.

2 comments:

Anonymous said...

Athokke Ourkkan Manushyanevide samayam...
Aarthi Moothu avan Oodukayalle ... athinidayil evideyenkilum pidanju veezhunnu..allenkil kathikkariyunnu... Eethu valiya saamrajyam vettippidichavanum oduvil verum aaradi mannu..

Anonymous said...

Assalamu alaikum

Please e-mail me this.
avjamsheer@hotmail.com

Post a Comment