നിലാവിന്റെ ലക്കങ്ങൾ പി.ഡി.എഫ്‌ ഫയലായി ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ കമന്റിനോടൊപ്പം ഈ മെയിൽ അഡ്രസ്സ്‌ നൽകുക.

Saturday, 10 July 2010

കോപത്തിലെ സംസാരം

കോപത്തിലായിരിക്കെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്‌ നല്ലത്‌. കാരണം പിശാചിന്‌ അത്‌ നല്ല ഒരവസരമാണ്‌.
അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ "വലിയ ചില സംഗതികളാവാം' നമ്മെക്കൊണ്ട്‌ അവൻ സംസാരിപ്പിക്കുന്നത്‌. അതെ, 'ജീവിത കാലം മുഴുവൻ ദു:ഖിക്കാനിട വരുന്ന' വലിയ ചില സംഗതികൾ...

4 comments:

Anonymous said...

vaasthavam.

Anonymous said...

Assalammu Alayikkum Wr Wb...

Dear Sir,

I would like to get the PDF version of Nilaav articles into my email.As per your message on blog I am sending this mail .Hope you will send me the pdf articles.As here in France it is difficult to get any sort of malayalam Islamic reading books.Hope this will be a good help people like us...in this part of the world.
WasSalam....
Aadhila.
35700,Rennes/France

Anonymous said...

Assalamualikum
Dear Sir,
I would like to get the pdf version of your articles to my mail: jabirmuhammed08@gmail.com

Jazakkallahu Khair
Thanks & Regards
Jabir

Suresh Alwaye said...

it is good article .... i am also suffering by munkopam ..... njanum oru blog thudangi ... ithuvare aareyum angottu kandilla

Post a Comment